VIỆC LÀM NỔI BẬT

VIỆC LÀM MỚI NHẤT


Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 15/07/2017
Lượt xem: 3073
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/07/2017
Lượt xem: 0
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/07/2017
Lượt xem: 0
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 10 triệu trở lên
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/06/2017
Lượt xem: 181

Mức Lương: 7 triệu trở lên
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/06/2017
Lượt xem: 131

Mức Lương: 3 - 5 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/07/2017
Lượt xem: 196
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Mức Lương: 7 - 10 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/07/2017
Lượt xem: 160
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Mức Lương: 5 - 7 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/07/2017
Lượt xem: 137
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/06/2017
Lượt xem: 181
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 29/06/2017
Lượt xem: 182
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 29/06/2017
Lượt xem: 403
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 5 - 7 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 15/08/2017
Lượt xem: 3186
Địa điểm: Cần Thơ Vĩnh Long

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/07/2017
Lượt xem: 170
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 10 - 15 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 05/07/2017
Lượt xem: 186
Địa điểm: Hồ Chí Minh Tiền Giang

Mức Lương: 5 triệu trở lên
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 21/07/2017
Lượt xem: 684
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 5 - 7 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 22/07/2017
Lượt xem: 200
Địa điểm: Vĩnh Long

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 21/07/2017
Lượt xem: 273
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 28/06/2017
Lượt xem: 132
Địa điểm: Trà Vinh

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 30/06/2017
Lượt xem: 186
Địa điểm: Trà Vinh

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nữ
Hết hạn: 30/06/2017
Lượt xem: 152
Địa điểm: Trà Vinh

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 30/06/2017
Lượt xem: 249
Địa điểm: Trà Vinh

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nữ
Hết hạn: 28/06/2017
Lượt xem: 177
Địa điểm: Vĩnh Long

Mức Lương: 5 triệu trở lên
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/06/2017
Lượt xem: 211
Địa điểm: Vĩnh Long

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/06/2017
Lượt xem: 162
Địa điểm: Vĩnh Long

Mức Lương: 7 - 10 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 30/06/2017
Lượt xem: 154
Địa điểm: Vĩnh Long

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/06/2017
Lượt xem: 222
Địa điểm: Vĩnh Long