VIỆC LÀM MỚI NHẤT


Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 15/06/2017
Lượt xem: 230
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/05/2017
Lượt xem: 61
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 7 - 15 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/05/2017
Lượt xem: 1053
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 30 - 70 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/05/2017
Lượt xem: 255
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 3 - 4 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/06/2017
Lượt xem: 320
Địa điểm: Vĩnh Long

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 29/05/2017
Lượt xem: 362

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 29/05/2017
Lượt xem: 303
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 29/05/2017
Lượt xem: 360
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/06/2017
Lượt xem: 358
Địa điểm: ĐBSCL Cần Thơ Vĩnh Long

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nữ
Hết hạn: 31/05/2017
Lượt xem: 378
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 28/05/2017
Lượt xem: 371
Địa điểm: Tiền Giang

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nữ
Hết hạn: 26/06/2017
Lượt xem: 386
Địa điểm: Cần Thơ Vĩnh Long

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/05/2017
Lượt xem: 368
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/05/2017
Lượt xem: 773
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 8 - 10 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 02/06/2017
Lượt xem: 291
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 8 - 10 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 02/06/2017
Lượt xem: 372
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 17/06/2017
Lượt xem: 316
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 17/06/2017
Lượt xem: 375
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 09/06/2017
Lượt xem: 246
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 06/06/2017
Lượt xem: 317
Địa điểm: Tiền Giang

Mức Lương: 3 - 4 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 31/05/2017
Lượt xem: 542
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 16/06/2017
Lượt xem: 267
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 16/06/2017
Lượt xem: 251
Địa điểm: Bến Tre

Mức Lương: - triệu
Giới tính: Nữ
Hết hạn: 24/06/2017
Lượt xem: 812
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 3,5 triệu trở lên
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/07/2017
Lượt xem: 252
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 9 - 12 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 15/06/2017
Lượt xem: 327
Địa điểm: Sóc Trăng

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/05/2017
Lượt xem: 418
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 14/06/2017
Lượt xem: 304
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 30 - 40 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 31/05/2017
Lượt xem: 393
Địa điểm: Cần Thơ