VIỆC LÀM NỔI BẬT

VIỆC LÀM MỚI NHẤT


Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/07/2017
Lượt xem: 210
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 5 - 7 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 19/10/2017
Lượt xem: 169

Mức Lương: 4,5 - 5,5 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 27/12/2017
Lượt xem: 158

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 27/07/2017
Lượt xem: 209
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 31/07/2017
Lượt xem: 290
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/07/2017
Lượt xem: 560
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nữ
Hết hạn: 26/07/2017
Lượt xem: 451
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nữ
Hết hạn: 29/07/2017
Lượt xem: 416
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 17/08/2017
Lượt xem: 376
Địa điểm: Hậu Giang

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/07/2017
Lượt xem: 412
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 30/07/2017
Lượt xem: 217
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nữ
Hết hạn: 15/08/2017
Lượt xem: 356
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 18/08/2017
Lượt xem: 297
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 30 - 70 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 15/08/2017
Lượt xem: 666
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 7 - 15 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 15/08/2017
Lượt xem: 1795
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 10/08/2017
Lượt xem: 422
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 15/08/2017
Lượt xem: 441
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 5 - 7 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 09/08/2017
Lượt xem: 258
Địa điểm: Đồng Tháp

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nữ
Hết hạn: 24/07/2017
Lượt xem: 485
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 25/07/2017
Lượt xem: 391
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 24/07/2017
Lượt xem: 404
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/07/2017
Lượt xem: 1049
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 22/07/2017
Lượt xem: 360
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/07/2017
Lượt xem: 324
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 3 - 5 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 31/08/2017
Lượt xem: 487
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 22/07/2017
Lượt xem: 681
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 8 - 10 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 13/08/2017
Lượt xem: 358
Địa điểm: Sóc Trăng

Mức Lương: 5 - 7 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 28/07/2017
Lượt xem: 679
Địa điểm: Bến Tre